Skåne-Blekinge Arkiv & Forskning

Arkivering och forskning i historiska dokument

 
 

Arkiv med äldre dokument

Vi har blivit uppmärksammade på att det finns stora mängder äldre dokument i våra gods och gårdar. Några har dokument från 1500-talet och ännu äldre och det har visat sig att många har nu blivit förstörda. Men även sådant som är från första hälften av 1900-talet har ibland tagit skada.

Låt inte era äldre dokument och böcker gå förlorade.

Vi åtar oss att säkerställa att dessa dokument blir bevarade för framtiden. Oavsett om det rör sig om några få dokument eller ett större gårdsarkiv tar vi på oss att utan kostnad hämta på plats. Ni får ett kvitto på lämnade arkivalier och möjlighet att få digitala kopior på ett USB-minne, även detta utan kostnad, som tack för att ni anlitat oss. 

Ibland kan det komma in dokument som kan vara känsliga. Ni kan då bestämma om det inlämnade inte får användas av andra i forskning

Vårt primära område är Skåne och Blekinge men vi har kunder även från Småland.

Även om Ni inte tror att det är något att spara, låt oss ändå ta hand om det. Dokument, handskrivna böcker, kartor och allt som har med vår historia att göra kan vi ta hand om.

Tveka inte att höra av Er.