Skåne-Blekinge Arkiv & Forskning

Arkivering och forskning i historiska dokument

 
 

Välkommen till SBAF!


Arkivering

Vi hämtar och tar hand om både enskilda dokument som större gårdsarkiv. Syftet är att digitalisera allt och säkerställa det för framtiden.

Läs mer om hur vi kan hjälpa under arkiv.

Föreläsningar om snapphanar

Jag håller föreläsningar i hela Blekinge och östra Skåne.

Föreläsningarna är helt grundade på dokument ur arkiv.

I nuläget erbjuder jag en om skånska krioget men kan även göra vissa korrigeringar för att lyfta fram händelser i ett visst geografiskt område.

Se vidare under föreläsning.